Dispensation til etablering af formidlingsplint og bord og bænke sæt ved Sønderho

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 308i, Sønderho By, Sønderho Strandvejen, 6720 Fanø, i Fanø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08873.

Dispensation til etablering af formidlingsplint og bord og bænke sæt ved Sønderho

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler