Dispensation til etablering af cykelskur

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7s Assendrup By, Engum, Ulbækhusvej 285a, 7120 Vejle Øst, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10808.

Dispensation til etablering af cykelskur

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler