Dispensation til etablering af bekkasinskrab, lukning af grøfter, etablering af rævehegn og opsætning af skilte

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a Fønsskov By, Føns, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00345.

Dispensation til etablering af bekkasinskrab, lukning af grøfter, etablering af rævehegn og opsætning af skilte

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler