Dispensation til etablering af balanceredskaber

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 470 Kolstrup under Aabenraa, beliggende Avbækvigvej 50, 6200 Aabenraa, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13291.

Dispensation til etablering af balanceredskaber

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler