Dispensation til etablering af 8 bekkasin-/paddeskrab i Juvre Enge

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 218 og 912 Juvre, Rømø, 6792 Rømø, i Tønder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/05083.

Dispensation til etablering af 8 bekkasin-/paddeskrab i Juvre Enge

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler