Dispensation til etablering af 2 shelters på DCU Camping Kollund i Aabenraa Kommune

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 348, Kollund, Bov, Fjordvejen 29A, 6340 Kruså, i Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/11372.

21/11372 Dispensation til 2 shelters - DCU Camping Kollund.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder