Dispensation til bålhytte

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14 ab, Mørkholt By, Gårslev Sogn, Vognkærvej 115, 7080 Børkop, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04703.

Dispensation til bålhytte

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler