Dispensation til at opstille container i stedet for campingvogn som driftsbygning til Grønsund Havbrug

Publiceret 06-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8, Sortsø By, Gundslev, Sortsøvej 18, 4850 Stubbekøbing, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af container som erstatning for campingvogn. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14922.

Dispensation til at opstille container i stedet for campingvogn som driftsbygning til Grønsund Havbrug

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler