Dispensation til at forlænge fortov

Publiceret 17-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 7000a Sundby By, Sundby, Sundbyvej 218, 7950 Erslev. Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14907.

Dispensation til at forlænge fortov

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler