Dispensation til at anvende tidligere bastion til lager for restaurant

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 878, Aabenraa, Flensborgvej 34, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04774.

Dispensation til at anvende tidligere bastion til lager for restaurant

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler