Dispensation til at afholde Radio ABC Beach Party i 2022, 2023 og 2024

Publiceret 05-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 60a, Grenaa Markjorder, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13268.

Dispensation til at afholde Radio ABC Beach Party i 2022, 2023 og 2024

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler