Dispensation til anlæg af cykelsti, samt arealoverførsel

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000h, Koster, Stege Jorder, 9a, 9d, 9e, 9f og 7000b, alle Tjørnemarke, Stege Jorder, Kostervej i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14625.

Dispensation til anlæg af cykelsti, samt arealoverførsel

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler