Dispensation til ændring af skel mellem matr. 193 iller, og matr. 314 iller, Broager

Publiceret 21-10-2021

Afgørelsen vedrører ændring af skel inden for strandbeskyttelseslinjen mellem matr. nr. 193 og 314, Iller, Broager, Illervej 43, 6300 Broager i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10665.

Dispensation til ændring af skel mellem matr. 193 iller, og matr. 314 iller, Broager

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler