Publiceret 28-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4ee Bakkegårde, Dråby, DCU-Camping Kulhuse, Lanternevej 1, 3630 Jægerspris i Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at placere 3 campinghytter inden for det ansøgte område som fremgår af fig. 2.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14856.

Afgørelse 21-14856.pdf

 

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler