Dispensation til 20-25 muldkasser og informationsskilt

Publiceret 07-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a og 2 Bognæs Skov, Herslev, Bognæsvej, 4000 Roskilde, i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11748.

Dispensation til 20-25 muldkasser og informationsskilt

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler