Dispensation til 14 vandrerutepæle på ny vandrerute Halsninoen, Halsnæs kommune

Publiceret 04-10-2021

Afgørelsen vedrører 14 vandrerutepæle på ny vandrerute Halsninoen gennem hele Halsnæs inden for strandbeskyttelseslinjen i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af rutepælene som ansøgt og markeret på kort på ejendommen jf. bilag 3.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14918.

Afgørelse vandrerutepæle Halsninoen

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent