Afslag til trappe til stranden

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedr. matr. nr. 1fh Ellekilde By, Hellebæk, Skindersøvej 35, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04416.

Afslag til trappe på stranden

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler