Afslag til strandfortov med 2-4 strandplatforme ved Grønnehave Strand

Publiceret 18-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 23a Marienlyst, Helsingør Jorder, 3000 Helsingør, i Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 6 og §65b stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09361.

Afslag til strandfortov med 2-4 strandplatforme ved Grønnehave Strand

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler