Afslag til salgsboder for is, drikkevarer, mv.

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. Nr. 117k, Skælskør Overdrev, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13408.

Afslag til salgsboder for is, drikkevarer, mv.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler