Afslag til opstilling af mobil sauna

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2g, Kongshøj, Frørup, Kongshøjvej 7, 5871 Frørup, i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06526.

Afslag til opstilling af mobil sauna

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler