Afslag til opførelse af bolig

Publiceret 11-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10ø, Græse By, Græse, Græse Strandvej, 3600 Frederikssund, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04542.

Afslag til opførelse af bolig

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler