Afslag til mindre arealmæssig ændring på eksisterende helårsbolig i Aabenraa Kommune

Publiceret 05-10-2021

Afgørelsen drejer sig om matr.nr. 156 Kollund, Bov sogn, beliggende Fjordvejen 25, Kollund, 6340 Kruså

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/14990.

21/14990 Afslag til mindre arealmæssig ændring af helårsbolig.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent