Afslag til madpakkehus med en tilhørende natur- og kulturudstilling samt sanseskov

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1o Bøtø Fang, Væggerløse, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04591.

Afslag til madpakkehus med en tilhørende natur- og kulturudstilling samt sanseskov

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler