Afslag til forhøjelse af fundament og genopførsel

Publiceret 27-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19, Stege Markjorder, Skydebanevej 9, Stege, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09720.

Afslag til forhøjelse af fundament og genopførsel

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler