Afslag til etablering af tre shelters

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 31b Agtrup By, Sdr. Bjert, 6000 Kolding, i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/03913.

Afslag til etablering af tre shelters

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler