Afslag til etablering af sø

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10c, Alleshave by, Bregninge, Alleshavevej 70, 4593 Eskebjerg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04549.

Afslag til etablering af sø

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler