Afslag til etablering af shelter og muldtoilet

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 198 Knud, Fjelstrup, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08056.

Afslag til etablering af shelter og muldtoilet

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler