Afslag til etablering af glampingplads

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9b Nordskov By, Stubberup, 5390Martofte, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10781.

Afslag til etablering af glampingplads

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler