Afslag til etablering af et udsigts-/fugletårn ved Solkær Enge

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 145a og 12g Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, Skibelundvej 20C, 6092 Sdr. Stenderup, i Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12084.

Afslag til etablering af et udsigts-/fugletårn ved Solkær Enge

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler