Afslag til etablering af et shelter

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 70a, Nyby By, Bregninge, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09259.

Afslag til etablering af et shelter

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler