Afslag til etablering af carport

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35b Marstal, Kragnæs Marstal, Færgevej 8, 5960 Marstal, Ærø, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04701.

Afslag til etablering af carport

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler