Afslag til etablering af bålplads

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 52p, Stovgård, Dybbøl, Feddet Grønt område Møllebugten, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04778.

Afslag til etablering af bålplads

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler