Afslag til en handicaprampe til det sydlollandske dige

Publiceret 19-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 16d, 15k og 3d Tjørnebjerg, Gloslunde , 4970 Rødby, i Lolland Kommune.

Lolland Kommune har søgt samlet om tre handicapramper til det sydlollandske dige. De to andre handicapramper ved Rødbyhavn (Hagesvej og Søpavillonvej) behandles i en særskilt afgørelse (j.nr. 20/05186-8).

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af handicaprampe ved Kramnitse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05186.

20/05186 Afslag til en handicaprampe til det sydlollandske dige inden for strandbeskyttelseslinjen.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig