Afslag til at foretage skovrejsning

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6f og 22a Søby By, Søby, 5985 Søby Ærø, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10835.

Afslag til at foretage skovrejsning

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler