Afslag til ændret anvendelse af udhus til anneks

Publiceret 13-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3d Ore By, Åstrup, Søborgvej 10, 4850 Stubbekøbing, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10380.

Afslag til ændret anvendelse af udhus til anneks

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler