Afgørelse vedrørende kystshelters

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedrører flere placeringer inden for strandbeskyttelseslinjen i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et shelter ved Bølshavn som ansøgt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til to shelters ved Gedebakke Odde og et shelter ved Saltuna.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08855.

Afgørelse vedrørende kystshelters

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler