Afgørelse vedr. forskellige anlæg ved Bisnap Strand

Publiceret 12-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1ey Hals By, Hals, 9370 Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bord/bænkesat, beacvollebane og bukke til vask af SUP-boards som ansøgt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skærmende beplantning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08050.

Afgørelse vedr. forskellige anlæg ved Bisnap Strand

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler