Tilladelse til placering og udformning af udvidelse af landbrugsejendom og opførelse af lade

Publiceret 12-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kongestensvej 27, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre beboelsesejendom og lade med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04724.

Tilladelse til placering og udformning af udvidelse af landbrugsejendom og opførelse af lade

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler