Tilladelse til placering og udformning af stalde til søer og afslag til beplantning

Publiceret 29-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 96, Kær, Ulkebøl, Folehave 6, 6400 Sønderborg, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre stalde til søer med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen samt afslag til beplantning efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00241.

21-00241 Afgørelse .pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler