Tilladelse til placering og udformning af nyt maskinhus og lade

Publiceret 05-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19g Horne by, Horne, Hornegyden 15, i Faaborg – Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre maskinhuset og laden med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04672.

Tilladelse til placering og udformning af nyt maskinhus og lade

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler