Tilladelse til placering og udformning af læskur til kvæg

Publiceret 10-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5, Klitgård, Nørholm, Klithusevej 25, 9240 Nibe, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre læskur med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04598.

Tilladelse til placering og udformning af læskur til kvæg

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler