Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 15-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6g, Ll. Torøje By, Smerup, Strandfogedvej 1, 4640 Faxe, Faxe Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse og ombygning af helårsboligen som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15977.

Dispensation til udvidelse af helårsbolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler