Dispensation til udformning af nyt helårshus, Søhøjvej 27, Hadsund, Mariagerfjord kommune

Publiceret 16-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2a Lystrup By, Vindblæs, Søhøjvej 27, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune.

Rammerne for ansøgningen blev fastlagt ved Kystdirektoratets afgørelse af 18. juni 2019, hvor der blev meddelt dispensation til - opførelse af ny bolig ned en placering som den nu ansøgte, - indretning af eksisterende bolig, således en del konverters fra bolig til udhus.

Dispensationen blev meddelt på vilkår, at der skulle fremsendes endeligt tegnings-materiale for godkendelse af udformning, dimensioner og indretning forinden der kunne ske opførelse af ny bolig. Godkendelsen kunne alene forventes at ske inden for følgende rammer:

- det samlede boligareal (del der bibeholdes i eksisterende bolig samt nyopført bolig) må ikke overstige 250 m²,

- ny bolig skal som udgangspunkt udformes som længehus med maks. 1½-etage.

Afgørelsen af 18. juni 2019 omfattede endvidere et udhus, der blev endelig godkendt ved afgørelse af 10. november 2019 og det er efterfølgende opført. Afgørelse Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af boligen som ansøgt og beskrevet i redegørelsen.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af boligen som ansøgt og beskrevet i redegørelsen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15884.

21/15884 Afgørelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent