Dispensation til transformerstation

Publiceret 07-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.21, Avernakø, Faaborg Jorder, 5602 Avernakø, Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15600.

Dispensation til transformerstation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler