Dispensation til tilgængelighedssti

Publiceret 02-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56a Frederikshavn Markjorder, Nordre Strandvej 22, 9900 Frederikshavn, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr.6, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04666.

Dispensation til tilgængelighedssti

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler