Dispensation til terrænændringer i forbindelse med anlæg af vådområde Nøreng

Publiceret 24-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 1i, 1bm, 1h Nøreng By, Åsted m. fl. i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det terrænændringer i forbindelse med anlæg af vådområde Nøreng. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08635.

Dispensation til terrænændringer i forbindelse med anlæg af vådområde Nøreng

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler