Dispensation til solceller på tagfladen mod land på nyt stuehus

Publiceret 14-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 8c Regstrup By, Aunslev, Skaboeshusevej 178, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/16081.

Dispensation til solceller på tagfladen mod land på nyt stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler