Dispensation til solceller på tag

Publiceret 08-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17, Skelde, Broager, Stensigmose 6, 6310 Broager, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15693.

21/15693 Dispensation til solceller.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent