Dispensation til opstilling af telte i forbindelse med festival

Publiceret 25-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1a Bistrup Hgd., Roskilde Jorder, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15377.

Dispensation til opstilling af telte i forbindelse med festival

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler