Dispensation til opstilling af bænke på Naturstyrelsens arealer

Publiceret 19-11-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 7g, 7h, 31dx, Ristinge By, Humble, 45t Hesselbjerg Humble by, 26d Bagenkop By, Magleby, 1a, 1t Søgård Hgd, Magleby 1g, 4b Søndenbro By, Magleby i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte bænke. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15649.

Dispensation til opstilling af bænke på Naturstyrelsens arealer

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler